1399-04-041399-04-14bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : شنبه ، 14 تير 1399

کد خبر : 93481

 
اجزای اکوسیستم کارآفرینی
تاریخ خبر : 1398-02-23
     
 
 
     
متن خبر :

 

توسعه کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، همکاری نظام های آموزشی، ساختارهای قانونی و مالی و سایر ساز و کار های حمایتی است. بنابراین توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه ای هماهنگ از اجزای مختلف است که از این شبکه با نام اکوسیستم کارآفرینی نام می برند.

اکوسیستم کارآفرینی به مجموعه افراد، سازمان ها، روش ها، قوانین، رویدادها و ... در یک محدوده جغرافیایی گفته می شود که بر فعالیت های کارآفرینی ( نه اشتغالزایی) در آن منطقه اثر می گذارند. برای ایجاد چنین اکوسیستمی حداقل یک دهه تلاش  وتعهد و حضور مفید و هدفمند همه اجزا نیازمند است.

برای آشنایی بیشتر به معرفی خلاصه اجزای اکوسیستم می پردازیم:

1.      عموم مردم، علاقمندان و صاحبان ایده:کارآفرینی فعالیتی کاملاً مبتنی بر اراده انسان هاست که در چهارچوب کسب و کار باید گفته شود ایده ها زاییده ذهن انسان هاست و تلاش آنان است که کارآفرینی را باعث می شود. هسته اصلی اکوسیستم کارآفرینی وجود افراد دغدغه مند است.

2.      دولت:مهم ترین وظیفه این جز و سازمان های تابعه آن مهیا کردن زیر ساختهای فنی و قانونی و تسهیل گری امور است.

3.      شرکت های بزرگ:تمامی شرکت های بزرگ نه قادرند و نه علاقمند که به تمام نیازهای جامعه پاسخگو باشند. از سوی دیگر برای برخی از کارهای خود دست به برون سپاری می زنند.

4.      سرمایه گزاران:در مقیاس خود و کلان که در قالب فرشتگان، سرمایه گزاران خطرپذیر، بانکها، اشخاص و ... تأمین مالی را بر عهده دارند.

5.      شتابدهنده ها:از پر زرق و برق ترین اجزا که امکاناتی چون مشاوره، آموزش، فضای کار تیمی و تأمین مالی و سرمایه گزار را بر عهده دارند.

6.       مراکز آموزشی:ذکر همین نکته کافی است که در انتهای قرن بیستم تعداد دانشگاه هایی که دوره کارآفرینی را جز آموزش خود قرار دادند از 500 مرکز عبور کرد.

7.      مراکز رشد:این مراکز به رشد و پرورش و تجاری سازی دانش آکادمیک اکوسیستم کمک می کنند.

8.      کسب و کارهای نوپا (استارتاپ):اینان بخشی هستند که نوآوری را به منصه ظهور می رسانند. باعث به وجود آمدن قوانین جدید، راه حل های جدید، نیازهای جدید و ... در اکوسیستم می باشند.

9.      مربیان و مشاوران:افرادی که تمام تلاش شان را برای هدایت و کمک به ایده ها و تیم ها به کار می گیرند و دارای تجربه و شبکه ارتباطی خوبی هستند.

10.  برگزار کنندگان رویدادها: رویدادهای کارآفرینی محفلی هستند که به فرهنگ سازی، شبکه سازی و ارتباط دیگر اجزا کمک می کنند و باعث تیم سازی و ایده یابی می شوند. این رویدادها توسط ترویجگران پر شور و شوق برگزار می شوند.

11.   رسانه ها: وظیفه این جز فرهنگ سازی و رساندن صدای اکوسیستم و دیدن معایب و مشکلات اجزای اکوسیستم است که می توانند به بالندگی هرچه بیشتر آن کمک کنند.

12.  فضاهای کار اشتراکی: گاهی تیم های نوپایی وجود دارند که برای گردهم آمدن و فعالیت احتیاج به جایی دارند که حداقل فضا و حداقل امکانات (میز و صندلی، اینترنت و ...) را داشته باشد. هرچند هنوز تعداد فضاهای کاری اشتراکی کم است اما بدون شک یکی از اجزای مهم اکوسیستم هستند.

13.فراهم کنندگان خدمات: از قبیل وکلا، حسابداران، بیمه و ... که می توانند به تناسب اندازه و نیاز کسب و کار ها خدمات متنوعی را ارائه کنند.

آنچهكهبهواقعيتباعثانقلابكارآفرينيمی شود،داشتنرهيافتي جامعبهتماميعناصراكوسيستمكارآفرينياست، به گونه ای  كهتمامي اجزارادرجهتحمايتازكارآفريناندرگيرنمايد. سیاست هایی كه برايتوسعهكارآفرينيتدوينمی شوندبايدهمهابعادآنرامدنظر قراردهند.بهنظرمی رسدتوسعهكارآفرينيازطريقتوسعهاكوسيستم كارآفرينيميسرباشدوبايدباداشتنديديکل نگرانه چرخه های ارتباطی ارزشمنديرابينتمامياجزاايجادنمود. درنوشتاربعديبه چگونگيايجاداكوسيستمكارآفرينيخواهيمپرداخت.

 

محمد جواد وثاق

کارشناس ارشد کارآفرینی

 

 

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.