1398-07-141398-07-24bool(false) 1398-07-141398-07-24bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : چهارشنبه ، 24 مهر 1398

کد خبر : 93112

 
مهاجرت معکوس و پیامدهای سیر پرشتاب آن
تاریخ خبر : 1398-02-16
     
 
 
     
متن خبر :


 مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در تامین مایحتاج زندگی باعث شده است تا مهاجرت معکوس از کلان شهرها به روستا روند رو به رشدی یابد، این پدیده به خودی خود خوب است اما در برخی موارد آسیب زا به نظر می رسد که باید برای آن برنامه ریزی کرد.به گزارش ایرنا ،  فرآیند شهرنشینی حاصل کنش های پیچیده عناصر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، جغرافیایی و ... است که در مراحل مختلف خود در طول زمان و بنابر مقتضیات محلی، در حال تولید الگوهای مختلف شهری در مناطق مختلف دنیا هستند.
شهرنشینی در ایران را باید پدیده ای پویا دانست به گونه ای که در چند دهه اخیر رشد بی سابقه ای را گذرانده است. برای نمونه در 1335خورشیدی 31 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کردند که در 1339خورشیدی این رقم به بیش از 71 درصد و در 1395خورشیدی به 74 درصد رسید. در این سال قم با 95.2 درصد و تهران با 93.9 درصد بیشترین میزان شهرنشینی کشور را داشته اند و سیستان و بلوچستان با 48.5 درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته است. بنابراین مهمترین عوامل این پدیده را باید رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری دانست.
این رشد روز افزون شهرنشینی اگرچه در یک دوره ای مفید بود و باعث ورود نیروی کار به شهرها و توسعه آنجا شد اما به مرور زمان این مهاجرت ها به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کردند و آسیب هایی در مبدا و مقصد به بار آورند که از مهمترین و چشمگیرترین آنها باید به حاشیه نشینی و معضل های همراه با آن مانند اعتیاد، بزهکاری و ... در مقصد و سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و ... در مبدا اشاره کرد.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.