1400-10-171400-10-27bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 27 دي 1400

کد خبر : 118052

 
تضمین رفاه اجتماعی روستائیان با پوشش بیمه روستایی
تاریخ خبر : 1400-03-19
     
 
 
     
متن خبر :

 یکی از راه های تضمین رفاه اجتماعی روستائیان کمک به تحت پوشش بیمه قرار گرفتن می باشد .

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان در کارگروه صندوق بیمه روستایی و عشایری شهرستان همدان از پیامد های مخرب خشکسالی هم در جهت بیمه کشاورزان بهرمند شد افزود : پیشنهاد های تشویقی برای گسترش بیمه شوندگان روستایی پیش بینی شود .

یزدان آزرمی آثار تکمیل بیمه شدگان روستایی، عشایری و کشاورزی فاقد بیمه در بلند مدت عیان شده و آثار اجتماعی و رفاهی خود را نشان خواهد داد .

وی اضافه کرد : اگر بیمه روستائیان به صورت یک جنبش اجتماعی با هدف تکمیل بیمه روستائیان اجرایی و در دستور کار قرار موضوع ماندگاری ساکنین در روستا ها بیشتر خواهد شد .

این مقام میئول تاکید کرد : کارگزاران یکی از مولفه های اصلی صندوق بیمه روستایی هستند که در این سال ها با کسب تجربه نقش بارزی ایفا کرده دارند .

وی خواستار اعمال ایده های نوین و فاصله گرفتن از روش های سنتی در تکمیل بیمه روستائیان شد و ابراز کرد : با معیار های جدی، قانع کننده می توان گام های موثری در این خصوص برداشت .

معاون برنامه ریزی فرمانداری همدان در ادامه گفت: شرایط ویژه ای برای احصا و بیمه شدن افراد آسیب دیده و محرومین جامعه در مناطق کمتر برخوردار و روستاها پیش بینی شود .

وی عنوان کرد : پیش بینی دفترچه های درمانی، افزایش حقوق مستمری و تجمیع بیمه های روستایی مورد تاکید می باشد .

آزرمی افزود : علت عدم استقبال از بیمه روستایی بخش شرا بررسی و برنامه ارتقا جایگاه آن برنامه ریزی شود .

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت : از سال 84 تاکنون 21 هزار و 499 نفر در شهرستان همدان تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفتند .

مهدی سماواتی ادامه داد : بخش مرکزی همدان با 2 هزار و 87 نفر بیمه شده و 142 درصد تحقق در سال گذشته در رتبه دوم استان قرار دارد .

وی در پایان عنوان کرد : از کل بیمه شدگان شهرستان همدان 17 هزار 194 مورد مرد و 4 هزار و 244 مورد زن می باشد .

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.