«شير همدان» تجلي غيرت و تفکر توأمان بود همدان پیام
 
 
سه شنبه - 13 خرداد 1399 - شماره 3769
 
امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399

Today : Thu, June 4, 2020
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1399؛سال جهش تولید
ورود کاربران


چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی
logo-samandehi
 
کد مطلب:  100121 تاریخ انتشار:  1398-07-16 - 11:09 تعداد بازدید:  95
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

پيرامون زندگي و شهادت سردار شهيد همداني
«شير همدان» تجلي غيرت و تفکر توأمان بود

نویسنده : عطا شعبانی‌راد

اخبار

يک مطلب ژورناليستي بهسختي ميتواند روايتگر يکعمر مجاهدت فردي مانند سردار همداني باشد که او در فرصت حيات حتي يکلحظه از پاي ننشسته و با نيرويي خدايي و لايزال در تمام لحظات زندگي خود فعاليتهاي مهمي را به ثمر رسانده است، بهترين تعبير اما براي مردي چنين سرسخت و آهنين که همواره به مولاي خود اميرالمؤمنين اقتدا داشت شايد همان تعبير «شير» باشد که توسط همرزمانش براي وي بهکاررفته بود.

در نوار صوتي مکالمات بيسيم مرحله دوم عمليات بيتالمقدس وقتيکه کار گره ميخورد يکي از فرماندهان گردانهاي محور پشت بيسيم ميآيد و ميگويد که ما داريم اينجا از بين ميرويم و قتلعام ميشويم، حسين خالقي ميگويد «الان يک شير برايت ميفرستم، شما با کد همداني پشت بيسيم صدايش کنيد. او به آنجا بيايد خيلي از کارهايتان را حل ميکند.» همداني پشت خط بيسيم ميآيد، با هم ارتباط ميگيرند و عمليات سروساماني مييابد.

سرلشکر شهيد حسين همداني جانشين قرارگاه امام حسين(ع) بود که در جريان مأموريتي موقت (ع) شانزدهم مهرماه 94 در حومه شهر حلب به شهادت رسيد و البته اين مأموريت موقت را در قالب رسالتي بزرگتر که در داخل و خارج کشور دنبال ميکرد به پايان رسانيد.

او همرزم شهدا و درس آموخته مکتب شهادت بود کافيست به ليستي که شهيد همداني در کسوت جانشين رئيس ستاد تيپ از فرماندهان و نيروهاي سپاه همدان براي اعزام تهيه کرد توجه کنيم که اکثر آنها نامهاي بزرگ جهاد و شهادتاند: شهيد حاجي بابايي، شهيد مظاهري، شهيد ترک، شهيدان عليرضا و محمدرضا ترکماني، شهيد ارژنگي، شهيد خاکپور، شهيد علوي، شهيد بهرام چي، شهيد ستار ابراهيمي و شهيد نيکومنظر برخي از شهداي آن جمع بودند و البته بعضي از افراد آن ليست همچنان در قيد حيات و مشغول دفاع از حريم امنيت هستند.

افراد فهرست شده ليست همداني به تيپ محمد رسولا... (ص) در جنوب رفتند و نخستين عمليات گسترده دوران دفاع مقدس را با عنوان فتحالمبين در فروردين سال 61 به همراه ساير يگانها اجرا کردند و بهنوعي فهرستي که شهيد همداني سازماندهي کرد خطشکن پيروزيهاي بعدي شد.

شهيد حسين همداني از اعضا و بنيانگذاران سپاه همدان و کردستان بود و از سال 1359 در جنگ ايران و عراق شرکت داشت. وي در آغاز جواني با تفکرات حضرت امام (ره) آشنا شده و از محضر درس مکارم اخلاق و احکام شهيد محراب آيتا... مدني که در همدان تبعيد بودند، بهرهبرد.

در بهمن 57 که رژيم شاهنشاهي با تانک راه را بر مردم بسته بود، سردار همداني بهفرمان آيتا... مدني در مقابل تانکها ايستاد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، پايهگذاري و تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، استان همدان را آغاز و خود نيز بهعنوان يکي از ارکان اصلي شوراي عالي فرماندهي سپاه استان همدان، فعاليتش را آغاز کرد و با کمک همرزمان و پاسداران آن خطه، به پاکسازي عناصر طاغوت و عوامل نفاق برآمد چراکه چندين بار به دست ساواک دستگيرشده و مورد تعقيب بود و عوامل طاغوت را بهخوبي ميشناخت.

با تداوم شورش در استانهاي کردستان و آذربايجان غربي، سردار شهيد همداني در خرداد 1358 جزو نخستين رزمندگاني بود که براي آزادي و شکست حصر سنندج تلاش فراواني کرد و به گردنه صلواتآباد حمله کردند و شهر سنندج را آزاد کردند. در سال 59 با آغاز جنگ تحميلي اين سردار بزرگ اسلام در جبهههاي غرب کشور نقش مهمي را ايفا کرد و در آزادسازي پاوه به همراه شهيد چمران حضور داشت و در بحث سرکوب جداييطلبان و ضدانقلاب در مهاباد نيز فداکاري بسيار داشت که اينها مربوط به قبل از جنگ است و با آغاز جنگ ايشان يکي از فرماندهان شاخص در غرب کشور بود.

 ارتفاعات قراويز نخستين نقطه اثبات بياثر بودن ترورها

شهيد همداني به همراه شهيد شهبازي، عمليات شهيدان رجايي و باهنر را انجام دادند تا به دشمن بفهمانند عليرغم وقوع حوادث تروريستي و ترور ياران اصلي انقلاب، رزمندگان پرشور و پرتوان از مرزهاي جمهوري اسلامي دفاع ميکنند. در آن مقطع زماني دشمن خيلي بلندپروازي ميکرد و تصور داشت که با شهادت اين مسئولان ميتواند بخشيهاي ديگري از سرزمينمان را بگيرد اما رزمندگان با اجراي اين عمليات، اميد و نشاط را به کشور بازگرداندند.

بعدازآن، عمليات مطلعالفجر با فرماندهي شهيد همداني، شهيد حاجبابا، شهيد پيچک و شهيد شهبازي در منطقه شياکوه گيلان غرب در آذرماه سال 60 انجام شد و پيروزي در اين عمليات روحيه مجددي به رزمندگان داد و به دشمنان اين پيام را داد که عليرغم مشکلات داخلي رزمندگان در دفاع از ميهن اسلامي در جبههها حضور دارند.

بعد از انجام اين دو عمليات، در ديماه همان سال احمد متوسليان فرمانده سپاه مريوان و شهيد همت فرمانده سپاه پاوه بنا به ابلاغي به همراه شهيد شهبازي و شهيد همداني به جنوب کشور رفتند و تيپ محمد رسولا... (ص) را تشکيل دادند، بگذريم که بعدها و در تمام عمر چشم سردار همداني به دنبال رفيق گمشدهاش بود و بارها ياران و شاگردان متوسليان را دورهم جمع آورد تا ياد وي را زنده نگاه دارد.

در آغاز جنگ هدايت و فرماندهي لشکر 16 قدس گيلان را به شهيد همداني واگذار کردند و عملياتهاي مهم و حياتي همچون کربلاي 4 و کربلاي 5 را با شيرمردان گيلکي به سرانجام رساند. او با حضور در کسوت معاونت اطلاعات و عمليات قرارگاه عملياتي قدس که چندين لشکر و تيپ مستقل را تحت امر داشت و حضور مستمر در عرصههاي دفاع و مقاومت، فرماندهي مقتدر شد که تا زمان آخرين عمليات موفق سپاه اسلام با منافقين کوردل که با نام مرصاد بود، ياريگر کشور و نظام بود.

وي پس از دفاع مقدس به دانشگاه فرماندهي و ستاد رفته و تحصيل تئوريک و آکادميک هدايت يگانها را هم به تجربيات ارزندهاش افزود و با انتصاب بهعنوان فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر 4 بعثت در غرب کشور، کارنامهاي موفق از خود بهجاي گذاشت.

معاون هماهنگکننده نيروي زميني و جانشيني نيروي مقاومت بسيج در دو دوره و فرماندهي لشکر 27 محمد رسولا... (ص) و به همراه آن، جانشيني قرارگاه ثارا... (ص)، از ديگر مسئوليتهاي شهيد همداني بود و معاون مرکز راهبردي سپاه، مشاور عالي فرمانده کل سپاه و جانشيني سازمان بسيج مستضعفان از او فرماندهاي کهنهکار با کولهباري تجربه و شناخت ساخته که سبب شده است تا حساسترين و مهمترين سپاه کشور که داراي ويژگيهاي خاص است، بر عهده ايشان گذاشته شود چنانکه وي در مهار و کنترل خسارات وقايع 88 نيز بارزترين نقش را داشت.

اين شهيد که در سوريه به «ابو وهب» معروف بود، از سال 1390 بهعنوان مستشار عالي در حالي به اين کشور براي دفاع از حريم اهلبيت بهويژه حرم حضرت زينب (س) ميرود که اين کشور در حال سقوط بود؛ تا آنجايي که کاخ رياست جمهوري همواره مورد هدف قرار ميگرفت. تکفيريهاي داعش و جبهه‌‍النصره چهار سال به دنبال شهادت سردار بودند و يک مرتبه در محل سکونت خودش مورد هدف اسلحههاي دوربرد و دوربيندار قرار گرفت که به سرانجام نرسيد.

سرلشگر پاسدار محمدباقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در مورد حبيب ابن مظاهر سپاه ميگويد: شهيد همداني اين مسئله را درک ميکرد که اگر سوريه، عراق يا ديگر مناطق شکست بخورند نوبت به امالقراي اسلام ميرسد بنابراين با درک اين شرايط در آن سنوسال به سوريه رفت.

شهيد همداني در سال 90 که شرايط خاصي در سوريه بود به آنجا رفت، يک ارتش خسته که بايد در دهها جبهه مقابل نيروهاي تازهنفس و باانگيزه تروريست که از همه طرف تجهيز ميشد، بايستد. در چنين شرايطي که بسيار سخت بود و از طرف ديگر در عراق هم صحنه ديگري باز شد شهيد همداني به آنجا رفت و با الگوبرداري از بسيج نيروهاي مردمي وارد اين مسئله شد تا مردم شيعه، سني، مسلمان و غيرمسلمان را آموزش دهد.

 شهيد همداني و دفاع از حريم

خانواده اباعبدا...

حفظ حرم حضرت زينب (س) علاوه بر جايگاه مهمي که در مکتب عاشورا و عقايد شيعه دارد از نظر نمادين نيز در حفظ روحيه رزمندگان مقاومت بسيار مهم بود و اگر حرم حضرت زينب (س) توسط تکفيريان مورد هجمه قرار گرفته و خدايناکرده فيلم اسائه ادب به آن پخش ميشد روحيه رزمندگان بسيار تخريب ميشد و از اين نظر همداني صرفنظر از تلاش براي ايجاد امنيت در حرم حضرت زينب (س)، سازماندهي، برنامهريزي براي ارتش سوريه و تشکيل بسيج مردمي در سوريه را عهدهدار شد و نيروهاي 16 استان سوريه را به تفکيک سازماندهي کرد.

خوب است بدانيم که شير همدان تا حدود سالهاي 87 و 88 در يک خانه مستأجري زندگي ميکرد و نهايتاً با اصرار و پيگيريهاي دوستان، يک منزل را با گرفتن وام در شهرک شهيد محلاتي خريداري کرد.

 اشداء علي الکفار رحما بينهم

برخلاف چهرهاي که رسانههاي معاند از سردار همداني در جريان وقايع 88 تصوير کردهاند او اگرچه مانند همه فعاليتهاي خود براي مقابله با فتنه نيز طرح و برنامه داشت اما به گفته برخي همرزمان در اين موارد بسيار سعهصدر به خرج ميداد تا بدان جا که در اثناي فتنه 88، در مورد چند نفر نوجوان دستگير شده ميگويد «اگر به قرينهاي نرسيديد، اينها را آزاد کنيد»؛ چراکه سردار اين افراد را اغفالشده ميدانست و همواره سعهصدر بالايي از خود نشان ميداد و مسائل را بههيچعنوان غيرقابلتحمل نميديد.

يکي از کارهاي بزرگي که ايشان انجام دادند و جزو باقياتصالحاتشان است، تدوين آثار شهداي استان همدان است که با تشکيل کارگروههايي و با نظارت و پيگيري خود ايشان در کنگره 8 هزار شهيد استان همدان کتابهايي منتشر شد و کار بزرگ ديگر ايشان پيگيري احداث باغموزه دفاع مقدس همدان بود که تا آن زمان در کشور نظير نداشت.

رهبر معظم انقلاب در ديدار مجمع عالي فرماندهان سپاه حق سخن را پيرامون اين شهيد ادا کردند و فرمودند: سي سال پس از دفاع مقدس، شهادت دلاورِ جاافتادهاي همچون شهيد همداني و نوجوان تازهرسيدهاي همچون شهيد حججي نشاندهندهي استمرار طراوت و هويت سپاه در اين عرصه است.

چنانکه رهبري بيان کردهاند اگر امنيت نباشد هيچچيز نيست و سرداران دلاوري چون شهيد همداني تأمينکننده اين امنيت بودند و در کنار شهيداني مانند «اسکندري، ا...دادي، کجباف، حسونيزاده، مختاربند، سياح طاهري، سمايي و قليزاده» اقتدار و استقلال امروز کشور را رقم زدند و بگذار زيادهگويان همچنان از اقتدار خيالي لشکريان دوران باستان يا تيپ و ظاهر فلان ارتشبد شاهنشاهي قصه ببافند مردان واقعي عرصههاي نبرد کاري کردند کارستان و پس از چند قرن اقتدار دوباره ايران را به آن بازگرداندند.

سردار سرلشگر سليماني در مورد «شير همدان» بهخوبي حق مطلب را بيان کرده و ميگويد: شهيد همداني فقط يک شهيد نبود، شهيد همداني يک لشکر و يک استان بود، مثل شهيد بهشتي که امام (ره) فرمود يک ملت بود.

همداني هم سه کارکرد مهم در دفاع مقدس داشت که يکي تأسي شمشير برنده لشکر انصارالحسين (ع) بود که هر جا نظام تهديدي داشت آن را اعزام ميکرد. اقدام ديگر شهيد همداني نقش ارزندهاش از ابتداي دفاع مقدس تا انتهاي آن در همه عملياتها و پيروزيها داشت و کار سوم شهيد همداني از دو کار اول مهمتر بود و آن همان چيزي بود که دفاع مقدس را در دلها و مغزها جا انداخت که همان تأسيس مدرسه فکري بود، تأسيس مدرسه حسين همداني بود که دهها هزار جوان از همدان و جاهاي ديگر راه افتادند و مثل مادري که غذا در دهان فرزندان خود ميگذارد، از دست شهيد همداني و در مکتب وي تغذيه شدند و رشد يافتند.

 

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com