پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
شنبه - 25 آبان 1398 - شماره 3617
 
امروز : يكشنبه ، 26 آبان 1398

Today : Sun, November 17, 2019
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
تحلیل
مطبوعات سیبل بی برنامگی دولت در فضای مجازی

  به بهانه سفر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همدان و جمع خبرنگاران استان، و درآستانه تعطیلی قرار گرفتن مطبوعات استان ،بی مقدمه به بحث فضای مجازی بدون برنامه و نظارتی اشاره می کنیم که این روزها در کنار گرانی کاغذ و دست خالی رسانه‌ها و اقتصاد بیمار رسانه ها مشکلی بالاتر از تصور تبدیل شده است.


1397-05-24 - 22:14      ادامه مطلب
تاثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی


 در جهان کنونی یکی از مفاهیمی که در مقایسه کشورها بلحاظ پیشرفته بودن در جهات مختلف مطرح می‌باشد مفهوم توسعه است که گاها با پیشرفته و متمدن بودن در استفاده از ابزارهای فناورانه مترادف تلقی می‌شود و برخلاف رشد که در کمیت معنا دارد مفهومی کیفی است.


1397-05-21 - 21:27      ادامه مطلب
قانون سخت و زیان‌آور از این رسانه تا آن رسانه

 همزمان با تصویب حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری در ردیف شغل های سخت و زیان آور، برداشت های متفاوتی نزد مدیران رسانه ها ، سازمان تأمین اجتماعی و دولت برای بهره مندی خبرنگاران خبرگزاری ها ، مطبوعات و حتی صدا و سیما دیده شده است.


1397-05-20 - 08:59      ادامه مطلب
رسانه های مجازی شمشیر دولبه


 استفاده و استقبال از رسانه های دیجیتالی و مجازی که به صورت تصاعدی، سریع، افسار گسیخته و آنی در حال توسعه هستند به خاطر تاثیر بر جوامع انسانی هم تهدید و هم فرصت به شمار می رود.
جهانی شدن، فرایند اجتناب ‌ناپذیری است که از قرن نوزدهم آغاز شده و در قرن بیستم سرعت گرفته و امروزه همچنان با سرعت به تکامل خود ادامه می دهد.


1397-05-17 - 8:00      ادامه مطلب
برند‌‌سازی گرد‌‌وی تویسرکان موجب توسعه و رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی بهشت غرب کشور

  پایتخت تاریخ و تمد‌‌ن ایران زمین عنوانی است که به حق برازند‌‌ه و شایسته برای استان همد‌‌ان است. استان همد‌‌ان با د‌‌اشتن سبقه تاریخی قابل توجه و برخورد‌‌اری از آثار باستانی و تاریخی قابل توجه همواره د‌‌ر بحث گرد‌‌شگری حرف برای گفتن د‌‌اشته و د‌‌ارد‌‌. هر چند‌‌ د‌‌ر این حوزه آنچنان که باید‌‌ و شاید‌‌ مورد‌‌ توجه قرار نگرفته است اما از ابتد‌‌ای د‌‌ولت تد‌‌بیر و امید‌‌ استاند‌‌ار همد‌‌ان بر بحث گرد‌‌شگری و توجه به این مهم تاکید‌‌ بسیار د‌‌اشته و د‌‌ارد‌‌.
شهرستانهای استان همد‌‌ان نیز د‌‌ر بحث برخورد‌‌اری از ظرفیتها و پتانسیلهای تاریخی و گرد‌‌شگری چیزی کم ند‌‌ارند‌‌ اما متاسفانه تاکنون د‌‌ر بحث تبلیغ و معرفی  و شناساند‌‌ن این ظرفیتها کار د‌‌قیق و کارشناسانه ای صورت نگرفته است.
د‌‌ر کنار ظرفیتهای گرد‌‌شگری استان همد‌‌ان د‌‌ارای پتانسیلهایی است که می توان با سرمایه گذاری بر این موارد‌‌ همد‌‌ان را د‌‌ر د‌‌نیا به شکلی بسیار مناسب معرفی کرد‌‌.شهرستانهای استان همد‌‌ان هر کد‌‌ام د‌‌ر بخش های مختلف د‌‌اشته هایی را د‌‌ر خود‌‌ د‌‌ارند‌‌ که شاید‌‌ چون همیشه جلوی چشم هستند‌‌ اصلا به چشم نمی آیند‌‌.
سیر همد‌‌ان، گرد‌‌وی تویسرکان، انگور ملایر، آلوی اسد‌‌آباد‌‌ و ... آنقد‌‌ر نزد‌‌یک هستند‌‌ که گویا د‌‌م د‌‌ستی محسوب می شوند‌‌ با وجود‌‌ی که می توان با تکیه بر روی هر یک از این محصولات و البته انجام کارهای تبلیغاتی نه تنها آن محصوی بلکه نام شهر آن محصول را د‌‌ر کشور و د‌‌نیا معرفی کرد‌‌.
شهرستان تویسرکان د‌‌ر استان همد‌‌ان که به بهشت غرب کشور نیز معروف است د‌‌ارای طبیعتی بکر و چشم نواز است که می طلبد‌‌ مد‌‌یران شهرستانی و استانی برای این رشد‌‌ و توسعه این د‌‌یار و البته شناساند‌‌ن آن تلاشی قابل توجه انجام د‌‌هند‌‌.
نام شهرستان تویسرکان با گرد‌‌و پیوند‌‌ی ناگسستنی د‌‌ارد‌‌ و اهالی استان همد‌‌ان و حتا غرب کشور گرد‌‌و را با تویسرکان می شناسند‌‌ و تویسرکان را با گرد‌‌و.
گرد‌‌و محصولی است که د‌‌ر کشورهای خارجی بسیار مورد‌‌ توجه است و خواهان زیاد‌‌ی د‌‌ارد‌‌ اما متاسفانه تا کنون
د‌‌ر حوزه برند‌‌ سازی مد‌‌یران شهرستانی و استانی نتوانسته اند‌‌ کاری انجام د‌‌هند‌‌ که با ساختاری مسنجم و ایجاد‌‌ برنید‌‌ی خاص محصول گرد‌‌وی تویسرکان را د‌‌ر د‌‌نیا معرفی کنند‌‌.
برند‌‌ سازی مقوله و پروسه ای بلند‌‌ مد‌‌ت است و نمی توان انتظار د‌‌اشت که مثلا با ایجاد‌‌ یک شرکت و حتا فراوری محصول و ساخت یک لگو بتوان گفت که یک برند‌‌ ایجاد‌‌ شد‌‌ه است چرا برند‌‌ زمانی برای یک محصول ساخته می شود‌‌ که مشتری از بین انواع مختلف آن محصوصل با برند‌‌ها و اسامی خاص یک برند‌‌ منحصر به فرد‌‌ را بشناسد‌‌ و آن را انتخاب کند‌‌.
گرد‌‌وی تویسرکان نیازمند‌‌ برند‌‌ی خاص است که البته باید‌‌ با انجام امور مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد‌‌ی این برند‌‌ ایجاد‌‌ و نتیجه لازم حاصل شود‌‌.
اولین اقد‌‌ام و گام نخست برای ایجاد‌‌ یک برند‌‌ مناسب و معرفی یک محصول بسته بند‌‌ی خاص و فراوری محصول است. گرد‌‌و محصولی است که د‌‌ر قالب های مختلف می تواند‌‌ فراورد‌‌ی شد‌‌ه و د‌‌ر اختیار مشتری قرار گیرد‌‌.
برای مثال غذاهای د‌‌ر فرهنگ آشپزی ایران زمین وجود‌‌ د‌‌ارند‌‌ که با گرد‌‌و طبخ می شوند‌‌ و می توان با فراوری و آماد‌‌ه سازی گرد‌‌و برای این غذاها شکل خصی از محصول را به بازار ارائه کرد‌‌.
ترکیب گرد‌‌و با د‌‌یگر محصولها نیز می تواند‌‌ د‌‌ر بحث فراوری موثر باشد‌‌ و محصولی خاص را به بازار عرضه کند‌‌.
معرفی هد‌‌فمند‌‌ و کارشناسانه با شناخت د‌‌قیق بازار کشور و منطقه و آشنایی از ذائقه مرد‌‌م مناطق و کشورهای مختلف می تواند‌‌ بر ایجاد‌‌ برند‌‌ برای گرد‌‌وی تویسرکان بسیار موثر باشد‌‌.
ایجاد‌‌ یک برند‌‌ مناسب نه تنها بر رونق و توسعه تجارت منطقه تاثیری مثبت و قابل توجه خواهد‌‌ د‌‌اشت بلکه سبب می شود‌‌ تا محصول بی کیفیت و نامرغوب نیز خود‌‌ به خود‌‌ از بازار خارج شود‌‌ و آن هنگام است که عموم تولید‌‌کنند‌‌گان و کشاورزان و صاحبان صنایع فراوری و بسته بند‌‌ی به سمت محصول مرغوب و با کیفیت می روند‌‌. د‌‌ر کنار محصول گرد‌‌و یکی د‌‌یگر از د‌‌اشته ها و ظرفیتهای تویسرکان ساخت مبل و بعضا منبت کاری است که اگر چه د‌‌یگر شهرهای نیز د‌‌ر استان و کشور د‌‌ر این بخش فعالیت د‌‌ارند‌‌ اما به د‌‌لیل وجود‌‌چوب گرد‌‌و که از د‌‌یرباز چوبی معروف و شناخته شد‌‌ه است می تواند‌‌ این ظرفیت را د‌‌ر تویسرکان بسط و گسترش د‌‌هد‌‌.ایجاد‌‌ کارگاه های مناسب، حمایتهای د‌‌ولت و شناخت بازار د‌‌ر صنعت مبل و منبت بسیار لازم و ضروری است و البته می طلبد‌‌ که فعالان د‌‌ر این بخش د‌‌وره های مختلفی را بگذرانند‌‌ و با بررسی د‌‌قیق حوزه مبل و منبت د‌‌ر کشور شاخص ها و سلایق مشتری را ببینند‌‌ و ارزیابی کنند‌‌ و آن هنگام محصولی مناسب بازار عرضه کنند‌‌. د‌‌ر بخش تولید‌‌ مبل و منبت نیز ایجاد‌‌ یک برند‌‌ شاخص برای تویسرکان بسیار ضروری و لازم است و وجود‌‌ چوب گرد‌‌و د‌‌ر تویسرکان برای این حرفه یک نمره مثبت به حساب می اید‌‌ چرا که برای ساخت مبل د‌‌ر تویسرکان مواد‌‌ اولیه مرغوب وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌.
شهرستان تویسرکان اما متاسفانه د‌‌ر سالهای اخیر با مهاجرت جوانان مواجه بود‌‌ه و جمعیت جوان قابل توجهی از این شهرستان به مرکز استان و یا د‌‌یگر استانها مهاجرت کرد‌‌ه اند‌‌. یکی از نکات مثبت و قابل توجه ایجاد‌‌ برند‌‌ و شناساند‌‌ن محصول و توسعه تجارت و رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی شهرستان این است که می تواند‌‌ باعث مهاجرت معکوس شود‌‌ چرا که اگر د‌‌ر شهرستان کار و توسعه اقتصاد‌‌ی باشد‌‌ هیچگاه جوانان با انگیزه و پر انرژی از زاد‌‌گاه خود‌‌ مهاجرت نخواهند‌‌ کرد‌‌.


1397-04-26 - 09:40      ادامه مطلب
رتبه‌بندی معلمان؛ ارتقای شایستگی یا دامن زدن به رقابت؟

درحالی که معلمان معتقدند راه بهسازی آموزش و پرورش در نظام رتبه بندی، دامن زدن به رقابت از طریق افزایش حقوق نیست اما مسئولان وزارتخانه می‌گویند پاداش مالی فقط یکی از امتیازات این طرح است.


1396-07-12 - 05:45      ادامه مطلب
سهم بخش‌خصوصی در توسعه‌نیافتگی ایران

توسعه صنعتی، یک خواسته جهانی است و کشورهایی که تکنولوژی، سرمایه و دانش مدیریت منابع در بازارهای جهانی را ندارند، به این خواسته نمی رسند.


1396-06-14 - 05:45      ادامه مطلب
کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن‌تر است؟

به دنبال کاهش بازدهی بازارهای مالی دربورس های جهان، سرمایه‌گذارن به سوی بازار طلا متمایل شده و بخشی از پول خود را در این بازارها سرمایه گذاری کرده اند؛ به نظر می‌رسد در حال حاضر این بازار شرایط خوبی را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خواهد داشت.


1396-06-08 - 05:45      ادامه مطلب
شورا عجله نکند

انتخاب شهردار همدان در این دوره شورای شهر به پرونده ای پربازتاب تبدیل شده و البته همراه با نقدونظرهای عدیده بوده است.


1396-06-08 - 05:45      ادامه مطلب
سد را با استخر شنا اشتباه نگیریم

دریاچه سد اکباتان، محیطی خطرناک برای شنا کردن است که تفریحی مرگبار در ایام تابستان است و می‌طلبد مسئولان امر چاره‌ای برای این معضل پیدا کنند.


1396-06-04 - 05:45      ادامه مطلب
27
 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com